Skip to content

Onze geschiedenis begint in de jaren 20 van de vorige eeuw. Toen bedachten enkele hofdames van de toenmalige koningin Wilhelmina om een dierenruilbeurs te starten in de paleistuinen. Naast de ‘hondenwaschsalon’ hielden zij op sommige zaterdagen een ruilbeurs voor een ieder die zijn hond of kat of ander huisdier kwijt wilde of juist op zoek was naar een huisdier.

Op verzoek van het Paleis en door het initiatief van Jonkvrouw Des Tombe werd op 18 december 1926 de Vereniging Nationale Dierenzorg opgericht.

In eerste instantie met als doel: “Liefde en Eerbied te wekken voor de Natuur en alle Leven.” en “Baldadigheid en Onkunde te overwinnen.”, zo blijkt uit privé aantekeningen van Jonkvrouw Des Tombe. In 1933, na een aantal jaren propaganda maken en kapitaal vergaren, werd het eerste onderkomen betrokken aan de Lange Voorhout 84 te ‘s-Gravenhage, vlakbij het Paleis van Koningin Emma, het huidige Museumpaleis.

Voorin was de propagandawinkel en aan de achterkant de hondentoiletinrichting, waar honden gewassen en getrimd konden worden. Op 30 augustus 1933 werd hier door de vereniging de eerste polikliniek voor dieren geopend. Deze polikliniek was voor de min- en onvermogenden zoals het oude bordje ons verteld. Helaas maakte een verdwaalde Engels bom een einde aan het bestaan van dit houten gebouwtje en werd er verhuisd naar de Nobelstraat.

In de jaren veertig werd er naar een nieuwe locatie gezocht. Nadat er eerst een stuk grond tussen den Deyl en de Haagsche Schouw was aangekocht bleek het bestemmingsplan de bouw van een dierenasiel niet toe te staan. Met hulp van de Gemeente Wassenaar die deze grond heeft gekocht van de vereniging kon boerderij Welgelegen van de boerinnen Duyndam aan de Zijdeweg worden aangekocht. De koeienstal werd tot asiel omgebouwd en in 1953 alweer uitgebreid. De watersnoodramp van dat jaar leidde tot een grote toestroom van dieren uit de getroffen gebieden in Zeeland en Zuid-Holland.

In 1970 werd de boerderij ingrijpend gerestaureerd en kwam tezamen met het eveneens gerestaureerde oude woonhuis op de lijst der beschermende monumenten. Begin zeventiger jaren richtte Dierenzorg ook een dierenambulance op voor Wassenaar en omgeving.

In de jaren tachtig nam Dierenzorg een vogelvlucht. Er kwam een promotieteam, International Animal Travel werd opgericht, het eerste reisbureau voor dieren. Dit was zeer vernieuwend: wanneer men maar korte tijd in Nederland verbleef of verhuisde naar het buitenland, verzorgde Dierenzorg het transport en alles wat daar bij kwam kijken. Het blad Dierengeluiden werd opgericht en komt tegenwoordig 4 x per jaar uit voor al onze donateurs en adoptanten.

Het unieke bejaardentehuis voor honden, de Seniorenclub, opende haar deuren en officieel geopend door Prinses Juliana op 4 oktober 1985. Twee jaar later werd het Kattenhuis geopend met daarin asiel, pension en ook een bejaardentehuis met riante kattentuin. In 1990 werd de vereniging een stichting. Een aantal jaar later werd de afdeling voor de grote honden compleet afgebroken en verrees er een nieuw gebouw met plaats voor zo’n zestig honden. Er kwam ook een hondencrèche voor dagopvang.

In 2020 werd begonnen met de langverwachte nieuwbouw. Aan het hondenpension, asiel en dagopvang werd een nieuw stuk toegevoegd voor honden, inclusief 6 buitenruimten. Naast de boerderij verrees het grote schuurachtige gebouw wat vanaf februari 2021 onderdak is gaan bieden aan de seniorenclub voor honden & katten, het kattenpension en asiel en 8 kattenquarantaines.

Het nieuwe pand biedt ook ruimte aan een prachtige vergaderruimte die verhuurd wordt. Op het terrein is zowel voor de senioren honden als katten een ruime tuin aangelegd en voor de pension/asiel honden 6 mooie buiten ruimten met zandgrond. Daarnaast is er een afgesloten uitlaatveld voor de honden wat ook verhuurd wordt.

In de nabije toekomst zal Dierenzorg weer gaan (ver-)bouwen en de afdeling voor de grote honden gaan vernieuwen. Zo blijft de kwaliteit van zorg gewaarborgd. Stichting Nationale Dierenzorg is dus een asiel, pension en bejaardentehuis

We kunnen dus wel spreken van een veelzijdige dierbeschermende organisatie met een rijk verleden!

Back To Top
Resize text-+=
Translate »